1. Avge ett nyårslöfte

Du som deltar i forskningsprojektet hamnar slumpmässigt i en av tre grupper och får avge ett nyårslöfte samt svara på några korta frågor om välmående och livskvalitet

2. Dags att sätta igång

Du börjar ta itu med ditt nyårslöfte så snart som möjligt efter nyårsnatten 2018/2019.  Det går bra att ha mer än 1 löfte men är inget krav.

3. Kontinuerlig mätning

Du får regelbundet en enkät utskickad till dig om hur det går med ditt nyårslöfte – frekvens och omfattning beror på vilken grupp du tillhör, dock aldrig mer än månadsvis.

4. Tips och råd

Du som har blivit indelad i någon av grupperna som får tips och råd får även veta lite mer om vad du bör tänka på för att lättare hålla ditt nyårslöfte och hur du kan tackla bakslag.

5. Utvärdering

Du får vid två tillfällen under året en lite större utvärdering kring hur det har gått för dig med ditt nyårslöfte – i juni samt december 2019.

6. Gratis medverkan

Du deltar helt gratis i detta forskningsprojekt och ingen ersättning utgår.

7. Inga papper krävs

Du läser igenom ett informerat samtycke om villkoren för att ingå i forskningsprojektet och samtycker till din medverkan direkt via Internet.

8. Inga telefonsamtal

Du medverka helt hållet via Internet, inga telefonsamtal kommer att besvära dig.

9. Anonymitet

Du blir tilldelad en studiekod när du anmäler dig, t.ex. abcd1234. Inga personliga uppgifter registreras och alla resultat kommer att presenteras på gruppnivå.

Anmälan är nu öppen!