Anmäl dig

Du läser igenom kriterierna längst ner på denna sida och anmäler dig till studien

Besvara enkät

Du blir lottad till en av tre grupper och får fylla i en enkät om bland annat ditt nyårslöfte samt formulär kring välmående och livskvalitet.

Kontinuerlig uppföljning

Du får regelbundet en enkät utskickad till dig om hur det går med ditt nyårslöfte, dock högst en gång per månad.

Utvärdering

Du får en lite längre enkät i juni och december 2019.

Slutresultat

I bästa fall har du lyckats med ditt löfte vid den här tiden nästa år.