Något för dig?

Vi dig söker som:

  • Funderar på att avge ett nyårslöfte eller vill lova dig själv en förändring under 2019, exempelvis börja träna, sluta röka eller umgås mer med familjen.
  • Har fyllt 18 år.
  • Kan uttrycka dig på svenska i skrift.
  • Är okej med att besvara en enkät högst en gång i månaden.

Obs! Detta forskningsprojekt är öppet för alla som uppfyller kriterierna ovan. Däremot passar det inte alla former av förändring. Om du lider av psykisk ohälsa rekommenderas i första hand psykologisk behandling och/eller medicinering. Vänd dig till en husläkare på din närmaste vårdcentral för hjälp eller kontakta Vårdguiden www.1177.se

Etik

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta. De uppgifter som samlas in från dig behandlas under sekretess och ingen obehörig kommer att kunna ta reda på att du deltagit eller urskilja någon enskild individ i vår rapportering. Resultatet kommer att presenteras i avidentifierad form och i huvudsak beskrivas på gruppnivå. Om du är intresserad kan du få en svensk sammanfattning av resultaten samt kopior på publicerade vetenskapliga artiklar genom att kontakta forskningsledare Per Carlbring, professor vid Stockholms universitet (se kontaktinformation i stycket nedan).

Personuppgiftslagen

Enbart demografisk information samt svar på enkäter samlas in från dig inom ramen för detta forskningsprojekt. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom forskargruppen. Alla resultat är skyddade av sekretess. Ingen utomstående kommer att veta att du deltagit eller kunna se hur just du svarade. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du får uppgifterna genom att skicka en skriftlig och underskriven ansökan till oss. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Personuppgiftsansvarig för denna studie är Stockholms universitet med kontaktperson Per Carlbring, professor. Telefonnummer: 08-163920 samt 070-666 7 666.

Säkerhet

All demografisk information samt svar på enkäter lämnas via ett slutet och krypterat kontakthanteringssystem där du kan använda din vanliga mejladress för att logga in. Skulle du känna dig osäker gällande integriteten så rekommenderar vi dig att skaffa en gratis e-postadress hos exempelvis ”Cyber-rights”. Adressen är: www.cyber-rights.net. All e-post du skickar från Cyber-rights är krypterad och kan inte spåras till dig.

Studien använder webbplattformet Iterapi

Till din mejladress kommer det enbart att skickas uppmaningar om att besvara de enkäter som ingår i detta forskningsprojekt. Inget annat. Om du vill se dina resultat på mätningarna loggar du in i webbplattformen via denna länk. Du kan läsa om webbplattformen, som använts i åtskilliga behandlingsstudier här:

Cookies

Den här webbplatsen innehåller cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta. Klicka här för att lära dig mer.

Anmälan är nu öppen!