Populära nyårslöften

Ha matlådor på jobbet

I Sverige avger var åttonde man och var femte kvinna ett nyårslöfte. Hur väl dessa hålls är dock mindre känt.
"Mitt nyårslöfte" är en studie om löften, mål och nya vanor
Anmäl dig direkt! ( Eller läs mer nedan om studien nedan )
suliu

 

our-service

Vad blir ditt nyårslöfte?

Överväger du att avge ett nyårslöfte eller funderar du på någon form av förändring inför 2019? I ett forskningsprojekt som genomförs av Stockholms universitet samt Linköpings universitet studeras just nu svenskars inställning till och användning av nyårslöften – Mitt nyårslöfte.

Mitt nyårslöfte är en spännande studie som syftar till att ta reda på vilka nyårslöften som är vanliga och hur lätta de är att hålla över tid. Genom att följa upp deltagare under ett år undersöks bland annat framgångar och hinder samt om nyårslöften har ett samband med välmående och livskvalitet.

Du som anmäler ditt intresse att delta kommer att få fylla i ett par kortare enkäter under året som handlar om hur det går med ditt nyårslöfte. Du kommer att kontinuerligt kunna se hur det för dig baserat på dina skattningar. Du kommer även att lottas till en av tre grupper – med olika grad av tips och råd på hur du lättare kan hålla vad du har lovat.

1. Avge ett nyårslöfte

Du som deltar i forskningsprojektet hamnar slumpmässigt i en av tre grupper och får avge ett nyårslöfte samt svara på några korta frågor om välmående och livskvalitet

2. Dags att sätta igång

Du börjar ta itu med ditt nyårslöfte så snart som möjligt efter nyårsnatten 2018/2019.  Det går bra att ha mer än 1 löfte men är inget krav.

3. Kontinuerlig mätning

Du får regelbundet en enkät utskickad till dig om hur det går med ditt nyårslöfte – frekvens och omfattning beror på vilken grupp du tillhör, dock aldrig mer än månadsvis.

4. Tips och råd

Du som har blivit indelad i någon av grupperna som får tips och råd får även veta lite mer om vad du bör tänka på för att lättare hålla ditt nyårslöfte och hur du kan tackla bakslag.

5. Utvärdering

Du får vid två tillfällen under året en lite större utvärdering kring hur det har gått för dig med ditt nyårslöfte – i juni samt december 2019.

6. Gratis medverkan

Du deltar helt gratis i detta forskningsprojekt och ingen ersättning utgår.

7. Inga papper krävs

Du läser igenom ett informerat samtycke om villkoren för att ingå i forskningsprojektet och samtycker till din medverkan direkt via Internet.

8. Inga telefonsamtal

Du medverka helt hållet via Internet, inga telefonsamtal kommer att besvära dig.

9. Anonymitet

Du blir tilldelad en studiekod när du anmäler dig, t.ex. abcd1234. Inga personliga uppgifter registreras och alla resultat kommer att presenteras på gruppnivå.

Anmälan är nu öppen!

core-features

Så här går studien till

Anmäl dig

Du läser igenom kriterierna längst ner på denna sida och anmäler dig till studien

Besvara enkät

Du blir lottad till en av tre grupper och får fylla i en enkät om bland annat ditt nyårslöfte samt formulär kring välmående och livskvalitet.

Kontinuerlig uppföljning

Du får regelbundet en enkät utskickad till dig om hur det går med ditt nyårslöfte, dock högst en gång per månad.

Utvärdering

Du får en lite längre enkät i juni och december 2019.

Slutresultat

I bästa fall har du lyckats med ditt löfte vid den här tiden nästa år.

team

Team

Forskningsprojektet genomförs av nedanstående forskare vid Stockholms universitet respektive Linköpings universitet.

Per Carlbring
Per Carlbring

Per Carlbring

Professor, Ansvarig för studien

Per Carlbring avlade psykologexamen år 2000 vid Uppsala universitet. År 2002 blev han legitimerad psykolog och den 19 maj 2004 lade han fram sin avhandling om paniksyndrom. Efter disputationen anslog Folkhälsoinstitutet medel för ett års heltidsforskning om spelberoende. År 2005 anställdes Per Carlbring av Linköpings universitet som postdoktor under 4 år. Under den tiden hann han även utbilda sig till legitimerad psykoterapeut vid Uppsala Universitet, samt bli docent vid Linköpings universitet. Efter ett år som lektor i Linköping tog han anställning som professor vid Umeå universitet. År 2013 flyttade Per Carlbring till Stockholms universitet där han bland annat är föreståndare för den kliniska avdelningen. Per Carlbring är bland annat chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Fokus för Per Carlbrings forskning är behandling via internet.

Alexander Rozental
Alexander Rozental

Alexander Rozental

Leg Psykolog, Doktorand

Alexander Rozental avlade psykologexamen år 2011 vid Linköpings universitet och har sedan dess arbetat inom vuxenpsykiatrin i Stockholm, samt med undervisning vid Karolinska institutet. År 2012 blev han legitimerad psykolog, och inom ramen för sin tjänst har han bland annat jobbat med unga vuxna med ångestsyndrom och depression. Alexander Rozental har sedan länge haft ett stort intresse för forskning som rör prokrastinering, även kallat uppskjutandebeteende, liksom de faktorer som påverkar människors motivation. Han har sedan tidigare utvärderat en internetbaserad självhjälpsbehandling för prokrastinering. Alexander Rozental är sedan år 2013 doktorand i klinisk psykologi vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

Gerhard Andersson
Gerhard Andersson

Gerhard Andersson

Professor

Professor Gerhard Andersson är leg psykolog och leg psykoterapeut och är pionjär inom området självhjälpsbehandling via Internet. Han är professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet samt Karolinska Institutet. Gerhard har tidigare genomfört liknande studier (gällande hälsoproblem och psykisk ohälsa) med positiva resultat. I mer än 10 år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket har resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller psykologisk behandling via Internet. Främst har arbetssättet utgått från kognitiv beteendeterapi som är en etablerad psykologisk behandlingsmetod med starkt stöd i forskningen.

George Vlaescu
George Vlaescu

George Vlaescu

IT-administratör

George Vlaescu arbetar som IT-administratör vid Linköpings IT-enhet och Institutionen för beteendevetenskap och lärande. George är ansvarig för utvecklingen och underhållet av portalen på internet.

Per Carlbring

Per Carlbring

Professor, Ansvarig för studien

Per Carlbring avlade psykologexamen år 2000 vid Uppsala universitet. År 2002 blev han legitimerad psykolog och den 19 maj 2004 lade han fram sin avhandling om paniksyndrom. Efter disputationen anslog Folkhälsoinstitutet medel för ett års heltidsforskning om spelberoende. År 2005 anställdes Per Carlbring av Linköpings universitet som postdoktor under 4 år. Under den tiden hann han även utbilda sig till legitimerad psykoterapeut vid Uppsala Universitet, samt bli docent vid Linköpings universitet. Efter ett år som lektor i Linköping tog han anställning som professor vid Umeå universitet. År 2013 flyttade Per Carlbring till Stockholms universitet där han bland annat är föreståndare för den kliniska avdelningen. Per Carlbring är bland annat chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Fokus för Per Carlbrings forskning är behandling via internet.

Alexander Rozental

Alexander Rozental

Leg Psykolog, Doktorand

Alexander Rozental avlade psykologexamen år 2011 vid Linköpings universitet och har sedan dess arbetat inom vuxenpsykiatrin i Stockholm, samt med undervisning vid Karolinska institutet. År 2012 blev han legitimerad psykolog, och inom ramen för sin tjänst har han bland annat jobbat med unga vuxna med ångestsyndrom och depression. Alexander Rozental har sedan länge haft ett stort intresse för forskning som rör prokrastinering, även kallat uppskjutandebeteende, liksom de faktorer som påverkar människors motivation. Han har sedan tidigare utvärderat en internetbaserad självhjälpsbehandling för prokrastinering. Alexander Rozental är sedan år 2013 doktorand i klinisk psykologi vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

Gerhard Andersson

Gerhard Andersson

Professor

Professor Gerhard Andersson är leg psykolog och leg psykoterapeut och är pionjär inom området självhjälpsbehandling via Internet. Han är professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet samt Karolinska Institutet. Gerhard har tidigare genomfört liknande studier (gällande hälsoproblem och psykisk ohälsa) med positiva resultat. I mer än 10 år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket har resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller psykologisk behandling via Internet. Främst har arbetssättet utgått från kognitiv beteendeterapi som är en etablerad psykologisk behandlingsmetod med starkt stöd i forskningen.

George Vlaescu

George Vlaescu

IT-administratör

George Vlaescu arbetar som IT-administratör vid Linköpings IT-enhet och Institutionen för beteendevetenskap och lärande. George är ansvarig för utvecklingen och underhållet av portalen på internet.

villkor

Villkor

Något för dig?

Vi dig söker som:

  • Funderar på att avge ett nyårslöfte eller vill lova dig själv en förändring under 2019, exempelvis börja träna, sluta röka eller umgås mer med familjen.
  • Har fyllt 18 år.
  • Kan uttrycka dig på svenska i skrift.
  • Är okej med att besvara en enkät högst en gång i månaden.

Obs! Detta forskningsprojekt är öppet för alla som uppfyller kriterierna ovan. Däremot passar det inte alla former av förändring. Om du lider av psykisk ohälsa rekommenderas i första hand psykologisk behandling och/eller medicinering. Vänd dig till en husläkare på din närmaste vårdcentral för hjälp eller kontakta Vårdguiden www.1177.se

Etik

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta. De uppgifter som samlas in från dig behandlas under sekretess och ingen obehörig kommer att kunna ta reda på att du deltagit eller urskilja någon enskild individ i vår rapportering. Resultatet kommer att presenteras i avidentifierad form och i huvudsak beskrivas på gruppnivå. Om du är intresserad kan du få en svensk sammanfattning av resultaten samt kopior på publicerade vetenskapliga artiklar genom att kontakta forskningsledare Per Carlbring, professor vid Stockholms universitet (se kontaktinformation i stycket nedan).

Personuppgiftslagen

Enbart demografisk information samt svar på enkäter samlas in från dig inom ramen för detta forskningsprojekt. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom forskargruppen. Alla resultat är skyddade av sekretess. Ingen utomstående kommer att veta att du deltagit eller kunna se hur just du svarade. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du får uppgifterna genom att skicka en skriftlig och underskriven ansökan till oss. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Personuppgiftsansvarig för denna studie är Stockholms universitet med kontaktperson Per Carlbring, professor. Telefonnummer: 08-163920 samt 070-666 7 666.

Säkerhet

All demografisk information samt svar på enkäter lämnas via ett slutet och krypterat kontakthanteringssystem där du kan använda din vanliga mejladress för att logga in. Skulle du känna dig osäker gällande integriteten så rekommenderar vi dig att skaffa en gratis e-postadress hos exempelvis ”Cyber-rights”. Adressen är: www.cyber-rights.net. All e-post du skickar från Cyber-rights är krypterad och kan inte spåras till dig.

Studien använder webbplattformet Iterapi

Till din mejladress kommer det enbart att skickas uppmaningar om att besvara de enkäter som ingår i detta forskningsprojekt. Inget annat. Om du vill se dina resultat på mätningarna loggar du in i webbplattformen via denna länk. Du kan läsa om webbplattformen, som använts i åtskilliga behandlingsstudier här:

Cookies

Den här webbplatsen innehåller cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta. Klicka här för att lära dig mer.

Anmälan är nu öppen!