”Inte kolla i mobilen när jag pratar med andra”
”Bara använda sociala medier på söndagar”
”Pappersinsamla på söndagar”
”Ge vänner och familj mer tid”
”Ha matlådor på jobbet”
”Sluta röka eller snusa”
”Dra ner på alkoholen”
”Äta hälsosammare”
”Resa miljövänligt”
”Läsa fler böcker”
”Skaffa nytt jobb”
”Stressa mindre”
”Ha cykelhjälm”
”Gå ner i vikt”
Sluta spela
”Börja träna”

I Sverige avger var åttonde man och var femte kvinna ett nyårslöfte. Hur väl dessa hålls är dock mindre känt. ”Mitt nyårslöfte” är en studie om löften, mål och nya vanor. Ett av de vanligaste nyårslöftena är att man ska äta bättre och gå ner i vikt. Ett annat vanligt löfte är att man ska bli mer ekonomisk och inte ta snabblån eller smslån för att dra på sig dumma kostnader.

VAD BLIR DITT NYÅRSLÖFTE?

Överväger du att avge ett nyårslöfte eller funderar du på någon form av förändring inför 2019? I ett forskningsprojekt som genomförs av Stockholms universitet samt Linköpings universitet studeras just nu svenskars inställning till och användning av nyårslöften – Mitt nyårslöfte.

Mitt nyårslöfte är en spännande studie som syftar till att ta reda på vilka nyårslöften som är vanliga och hur lätta de är att hålla över tid. Genom att följa upp deltagare under ett år undersöks bland annat framgångar och hinder samt om nyårslöften har ett samband med välmående och livskvalitet.

Du som anmäler ditt intresse att delta kommer att få fylla i ett par kortare enkäter under året som handlar om hur det går med ditt nyårslöfte. Du kommer att kontinuerligt kunna se hur det för dig baserat på dina skattningar. Du kommer även att lottas till en av tre grupper – med olika grad av tips och råd på hur du lättare kan hålla vad du har lovat.

1. Avge ett nyårslöfte

Du som deltar i forskningsprojektet hamnar slumpmässigt i en av tre grupper och får avge ett nyårslöfte samt svara på några korta frågor om välmående och livskvalitet

2. Dags att sätta igång

Du börjar ta itu med ditt nyårslöfte så snart som möjligt efter nyårsnatten 2018/2019.  Det går bra att ha mer än 1 löfte men är inget krav.

3. Kontinuerlig mätning

Du får regelbundet en enkät utskickad till dig om hur det går med ditt nyårslöfte – frekvens och omfattning beror på vilken grupp du tillhör, dock aldrig mer än månadsvis.

4. Tips och råd

Du som har blivit indelad i någon av grupperna som får tips och råd får även veta lite mer om vad du bör tänka på för att lättare hålla ditt nyårslöfte och hur du kan tackla bakslag.

5. Utvärdering

Du får vid två tillfällen under året en lite större utvärdering kring hur det har gått för dig med ditt nyårslöfte – i juni samt december.

6. Gratis medverkan

Du deltar helt gratis i detta forskningsprojekt och ingen ersättning utgår.

7. Inga papper krävs

Du läser igenom ett informerat samtycke om villkoren för att ingå i forskningsprojektet och samtycker till din medverkan direkt via Internet.

8. Inga telefonsamtal

Du medverkar helt och hållet via Internet, inga telefonsamtal kommer att besvära dig.

9. Anonymitet

Du blir tilldelad en studiekod när du anmäler dig, t.ex. abcd1234. Inga personliga uppgifter registreras och alla resultat kommer att presenteras på gruppnivå.